فرماندار، میز خدمت، دستگاه های اجرایی، منطقه 14 اصفهان

فرماندار اصفهان به اتفاق مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان با حضور در مدرسه محمد مجلسی واقع در منطقه ۱۴ اصفهان با ساکنین این منطقه دیدار و حتی الامکان مسائل و مشکلات آنها را در محل پیگیری و مرتفع کردند.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳