فرماندار، نشست، بانوان، شاغل

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: نامگذاری سالروز بهترین بانوی عالم حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان روز «زن و مادر» بیانگر این است که پیشرفت جامعه، تعالی کشور و موفقیت در عرصه های مختلف منوط به توجه به بانوان و بهره گیری از ظرفیت های خوب آنها در بخش های مختلف است.

۱۳ دی ۱۴۰۲