فرماندار، نظارت، اقلام اساسی، مصرف کننده

فرماندار اصفهان عنوان کرد: نظارت بر توزیع اقلام اساسی باید به گونه ای باشد که این اقلام واقعا به دست مصرف کننده برسد.

۷ فروردین ۱۴۰۳