فرماندار، نمایشگاه، دام، طیور، گاو هلشتاین

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و فرآورده های لبنی صادراتی اصفهان از تاریخ ۸ لغایت ۱۱ آبان ماه در ۱۵۰ غرفه در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

۹ آبان ۱۴۰۲