فرماندار، نمایشگاه، کالای قاچاق، فرهنگ، خانواده

صبح امروز (شنبه) در آیینی با حضور فرماندار اصفهان و
جمعی دیگر از مدیران استان، نمایشگاه تأثیر کالای قاچاق بر فرهنگ خانواده در سالن نو اندیشان مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان افتتاح شد.

۶ آبان ۱۴۰۲