فرماندار، نمایندگان، شورای توسعه، تشکل های مردمی، انتخابات

فرماندار اصفهان تأکید کرد: باید مراقب باشیم که رسانه های بیگانه ما را  به عدم مشارکت در انتخابات و یا انتخاب افرادی که کشور را معطل می کنند، ترغیب نکنند و در مقابل بمب باران دشمن مقاومت کنیم تا تأثیر آن را در آینده در روند پیشرفت کشور مشاهده نماییم.

۱ آذر ۱۴۰۲