فرماندار، نمایندگان فرماندار، رابطین، شعب

فرماندار اصفهان تأکید کرد: کار کردن با دستگاه های احراز هویت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولین مناطق انتخاباتی و رابطین نمایندگان فرماندار باید تسلط کامل در این زمینه داشته باشند.

۱۸ بهمن ۱۴۰۲