فرماندار، نمایندگان فرماندار، عوامل اجرایی، کاربران رایانه، توانمندی

فرماندار اصفهان اظهار داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، آموزش های مناطق ویژه عوامل اجرایی انتخابات، نمایندگان فرماندار و کاربران رایانه با تدریس مربیان آموزشی از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۸ بهمن ماه انجام می شود.

۱۴ بهمن ۱۴۰۲