فرماندار، نگرش سیاسی، ستادهای مناطق، شعب اخذ رأی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: اعضای شعب باید افرادی با انگیزه و علاقمند باشند و در انتخاب اعضای شعب هیچگونه نگرش و گرایش سیاسی نداشته باشیم.

 

۷ آذر ۱۴۰۲