فرماندار، نیروی انتظامی، فرماندهی، کادر

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: ما مدیون زحمات و تلاش های شبانه روزی نیروهای نظامی و انتظامی در عرصه های مختلف هستیم.

۱۸ مهر ۱۴۰۲