فرماندار، هفته، شورا، آموزش و پرورش، فرهنگیان

فرماندار اصفهان در پیامی، فرارسیدن هفته شوراهای آموزش و پرورش را به کلیه فرهنگیان و دست اندر کاران شورای آموزش و پرورش شهرستان تبریک گفت.

۲۴ دی ۱۴۰۲