فرماندار، هفته دولت، امیدآفرینی، تبیین، رجائی، باهنر

فرماندار اصفهان عنوان کرد: بررسی ها و نظرسنجی ها بیانگر آن است که امسال انتخاباتی سالم، رقابتی، امن و با مشارکت حداکثری در پیش خواهیم داشت.

۲۲ مرداد ۱۴۰۲