فرماندار، همایش، اقتدار، بسیج، الگو

فرماندار اصفهان عنوان کرد: خدمات ویژه بسیج در عرصه های مختلف بیانگر انسجام و نقش آفرینی مردم در بخش های مختلف است و این نسل توانسته است الگویی برای دیگر کشورها و مجاهدین سراسر دنیا باشد.

۳۰ آبان ۱۴۰۲