فرماندار، هم اندیشی، دهیاران، شورا، براآن جنوبی، پیله وران

فرماندار اصفهان اظهار داشت: قواعد و برنامه هایی که باید اجرا کنیم باید طابع نظام ولایی باشد در غیر این صورت از ایچگونه ارزشی برخوردار نخواهد بود.

۳۰ خرداد ۱۴۰۲