فرماندار، هوشمندسازی، میادین، میوه، تره بار

فرماندار اصفهان عنوان کرد: تدابیر لازم جهت هماهنگی دستگاه های ذی ربط برای تأمین زیرساخت های فیزیکی و محتوایی برای انجام هوشمندسازی میادین میوه و تره بار اتخاذ گردد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳