فرماندار، هیأت اجرایی، ارامنه، جنوب ایران

فرماندار اصفهان تصریح کرد: رقابت سالم در انتخابات یکی از راهبردهای مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که داوطلبان ارامنه نیز باید مورد توجه قرار دهند.

۲۸ آذر ۱۴۰۲