فرماندار، هیأت اجرایی، هیأت نظارت، شعب اخذ رأی، انتخابات

شرایط و محل های اخذ رأی در نشست مشترک هیأت اجرایی و نظارت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری بررسی شد.

۲۲ آذر ۱۴۰۲