فرماندار، هیأت امنا، بازار بزرگ، انتخابات

فرماندار اصفهان از روند اجرای انتخابات هیأت امنای بازار بزرگ اصفهان بازدید کرد.

۲۸ آذر ۱۴۰۲