فرماندار، کمیته، آموزش، انتخابات، هماهنگی

مسئول کمیته آموزش کارگروه امور اجرایی مرکز حوزه انتخابیه اصفهان گفت: کارگاه مشترک آموزشی و هماهنگی نمایندگان فرماندار و رؤسای اجرایی شعب منطقه پنج در دبیرستان سعدی اصفهان برگزار شد.

۲۴ بهمن ۱۴۰۲