فرماندار، کمیته امداد، صدقات، نهاد، تعامل

فرماندار اصفهان عنوان کرد: علیرغم تلاش رسانه ای دشمنان در ماه های اخیر برای نشان دادن عدم توجه مردم به معارف و احکام دینی، شواهد بیانگر آن است که امسال عزاداری های ماه محرم نسبت به سال گذشته پرشورتر برگزار می گردد و مردم ما نسبت به تلاش ها و گفته های دشمنان کاملا بی توجه هستند.

۳ مرداد ۱۴۰۲