فرماندار، کنگره، یادواره، شهدا، یادمان

فرماندار اصفهان تصریح کرد: تا ۱ سال آینده نباید در محلات اصفهان از برگزاری یادواره های شهدا طبق الگوهای تعریف شده و جدول زمان بندی تعیین شده، غفلت شود.

۱۵ مرداد ۱۴۰۲