فرماندار، گمرک، بازدید، جبهه مقاومت، انتخابات

فرماندار اصفهان سلامت انتخابات تا کنون را کاملا تایید کرد و گفت: انتخابات در اصفهان کاملا رقابتی بین همه گروه های سیاسی است و لیست بندی های که شده، حاکی از این موضوع است.

۲۵ بهمن ۱۴۰۲