فرماندار، یادمان، آزادگان، دفاع مقدس

با حضور فرماندار اصفهان، علی حاجیان به عنوان مشاور افتخاری فرماندار و مسئول هماهنگی امور یادمان های شهدای گمنام شهرستان اصفهان معرفی شد.

۲۱ مرداد ۱۴۰۲