فرماندار، یادواره، شهدا، روستای کوهان، براآن شمالی

بیست و سومین یادواره سرداران و ۱۴۵ شهید منطقه براآن شمالی شهرستان اصفهانبا حضور فرماندار اصفهانبرگزار شد.

۲۳ بهمن ۱۴۰۲