فرماندار، 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی، بهار

فرماندار اصفهان در پیامی، یوم ا… دوازده فروردین ماه، روز جمهوری اسلامی را گرامی داشت.

۱۱ فروردین ۱۴۰۳