فرماندار، 4قلوها، بهارستانی، دیدار

فرماندار اصفهان با حضور در منزل ۴قلوهای بهارستانی، با خانواده این ۴قلوها دیدار و پیگیر مسائل و مشکلات آنان شد.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳