فرمانداری، عمرانی، سوخت، کپسول های گاز خانگی، گازوئیل

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت بازه های مصرف در بخش مصرف گاز توسط شرکت ملی گاز ایران اصلاح شده است که با تغییرات انجام شده، نارضایتی ناشی از افزایش نرخ گاز بها در دوره های قبلی اصلاح خواهد شد.

۳ تیر ۱۴۰۲