فرمانداری، معاون، عمرانی، مدیریت بحران

در جلسه ای با حضور تأملی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اصفهان، تصمیمات لازم پیرامون بارش های پاییز و زمستان سال جاری اتخاذ گردید.

۱۶ مهر ۱۴۰۱