فرمانداری اصفهان، قاسمی، معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی، ایثار، شهادت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اصفهان تأکید کرد: دستگاه های اجرایی بایستی علاوه بر تجلیل از خانواده های شهدای کارمند شاغل در دستگاه خود، از روایتگران دفاع مقدس نیز برای روایتگری دفاع مقدس برای کارمندان دستگاه خود دعوت کنند.

۷ شهریور ۱۴۰۱