فرمانداری اصفهان، محمد احمدی، معاون برنامه ریزی، دامداری، هفتشویه

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری اصفهان از دامداری واقع در روستای هفتشویه بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

۱۵ مرداد ۱۴۰۱