فرمانداری اصفهان، معاون، عمرانی، مشاغال، اصناف مزاحم

دومین جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری به ریاست تأمیلی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اصفهان برگزار شد.

۳۰ مهر ۱۴۰۱