فرمانداری اصفهان، معاون، عمرانی، کنارگذر، آزادراه

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اصفهان، مشکلات ناشی از احداث آزادراه کنار گذر شرق با روستاهای جلمرز، جوزدان، سروش بادران، کاج و مهدی آباد بررسی شد.

۱۹ مهر ۱۴۰۱