فرمانداری اصفهان ، امور بانوان

مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده در نشستی که با حضور مشاوران امور بانوان برگزار شد آشنایی امور بانوان ادارات با ظرفیت های سایر دستگاهها را حایز اهمیت دانست

۲ شهریور ۱۴۰۱