فرمانداری اصفهان ، محمد علی احمدی ، کتابخانه ولیعصر ، بازدید ، هفته دولت

همزمان با اولین روز از هفته دولت ، محمد علی احمدی فرماندار اصفهان در بازدید از کتابخانه ولیعصر ضمن دیدار و گفتگو با دست اندرکاران این کتابخانه از بخشهای مختلف آن بویژه بخش روشندلان بازدید کرد

۲ شهریور ۱۴۰۱