فرمانداری اصفهان ، محمد علی احمدی ، کشاورزی ، شرکتهای دانس بنیان ، روشهای نوین

فرماندار اصفهان در کارگاه آموزشی کشاورزی هوشمندانه که با حضور جمعی ازمدیران شرکتهای دانش بنیان و کشاورزان شهرستان برگزار شد،گفت : متاسفانه با وجود کمبود منابع آب، هنوز شاهد کشاورزی سنتی و عدم آموزشهای لازم برای کشاورزان برای استفاده بهینه از آب و خاک کشاورزی هستیم.

۳۰ مرداد ۱۴۰۱