فرمانداری اصفهان

جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور

۳ اسفند ۱۴۰۲

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

۳ اسفند ۱۴۰۲

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

۱۹ بهمن ۱۴۰۲

مراحل ثبت نام نهایی داوطلبین انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

۲۷ مهر ۱۴۰۲

ستاد انتخابات کشور

۲۶ مهر ۱۴۰۲

نشست مشاور امور بانوان فرمانداری اصفهان و عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان

۱۵ دی ۱۴۰۰