فرماندار اصفهان، احمدی، آیین، تکریم، معارفه، رمضانی، سیستانی، آموزش و پرورش، ناحیه 2 اصفهان

در آیینی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و فرماندار اصفهان، از زحمات محسن سیستانی تجلیل و رسول رمضانی به عنوان مدیر جدید اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ اصفهان معرفی شد.

 

۱۲ تیر ۱۴۰۱