فرماندار اصفهان، احمدی، هفته قوه قضائیه، شهید دکتر بهشتی، 7تیر

فرماندار اصفهان در پیامی، فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به کلیه تلاشگران این عرصه در شهرستان اصفهان تبریک گفت.

۳۱ خرداد ۱۴۰۱