فرماندار اصفهان، احمدی، هفته ملی مهارت، بازدید، آموزش، فنی و حرفه ای

به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان با حضور در اداره کل فنی و حرفه ای استان، از تعدادی از کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای بازدید و از نزدیک در جریان روند آموزش کارآموزان قرار گرفت.

۳ مرداد ۱۴۰۱