فرماندار اصفهان، احمدی، هیأت امنا، یادمان، شهدای گمنام

فرماندار اصفهان تأکید کرد: شهرداری بایستی از برگزاری یادمان شهدای گمنام پشتیبانی کند ولی نباید صرفا برگزارکننده این یادمان ها باشد.

۱۵ تیر ۱۴۰۱