فرماندار اصفهان، احمدی، پیام، روز شهرداری، دهیاری، چهاردهم تیر

فرماندار اصفهان در پیامی، فرارسیدن چهاردهم تیر ماه روز شهرداری و دهیاری را به دست اندر کاران عرصه مدیریت شهری و روستایی شهرستان تبریک گفت.

۱۳ تیر ۱۴۰۱