فرماندار اصفهان، ارامنه، کلیمیان، زرتشتیان، مذهبی

فرماندار اصفهان در دیدار با عوامل اجرایی اقلیت‌های دینی در انتخابات گفت: هر چه بر تعداد آرای شما افزوده شود نماینده شما با پشتوانه مردمی بهتری وارد مجلس خواهد شد و پشتوانه مردمی مناسب در تعیین سرنوشت شما اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

۳ اسفند ۱۴۰۲