فرماندار اصفهان، اورژانس، فوریت های پیش بیمارستانی، بازدید، شاخه های گل

به مناسبت ۲۶ شهریور، سالروز تأسیس اورژانس و روز فوریت های پزشکی، فرماندار اصفهان از مرکز فرماندهی اورژانس و فوریت های پیش بیمارستانی اصفهان بازدید کرد.

۲۸ شهریور ۱۴۰۱