فرماندار اصفهان، بازدید، نمایشگاه، ناشنوایان

فرماندار اصفهان بعد از ظهر روز گذشته، از نمایشگاه تولیدات و صنایع دستی ناشنوایان که به مناسبت گرامیداشت هفته ناشنوایان در محل مجتمع خدمات بهزیستی شهید نیکبخت اصفهان برگزار گردید، بازدید کرد.

۱۸ مهر ۱۴۰۱