فرماندار اصفهان، بازدید، ورزشگاه، شهرک امام حسین (ع)، منطقه دارک، آسیب های اجتماعی

فرماندار اصفهان تصریح کرد: ما هرچه به ورزش بیشتر توجه کنیم به سلامت روحی و جسمی افراد و جامعه و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی توجه کرده ایم.

۱۵ مرداد ۱۴۰۱