فرماندار اصفهان، حماسه، ایثار، 25آبان، شهدا

فرماندار اصفهان با صدور پیامی، فرارسیدن هفته حماسه و ایثار اصفهان را گرامی داشت.

۲۱ آبان ۱۴۰۲