فرماندار اصفهان، خبرگان رهبری، داوطلبان، مجلس شورای اسلامی

نام نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه ۲۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

۱۸ آبان ۱۴۰۲