فرماندار اصفهان، دفاع مقدس، گرامیداشت، هفته دفاع مقدس، پیشکسوتان

فرماندار اصفهان تأکید کرد: اطلاعات برنامه های مربوط به بزرگداشت هفته دفاع مقدس باید ثبت شود و دستگاه های مختلف در این خصوص مورد ارزیابی قرار گیرند.

۱۹ شهریور ۱۴۰۱