فرماندار اصفهان، روستائیان، عشایر، آبادانی

🔻فرماندار اصفهان در پیامی، فرارسیدن ۱۵مهر ماه، روز ملی روستا و عشایر را به تمامی روستائیان زحمتکش شهرستان تبریک گفت.

۱۵ مهر ۱۴۰۲