فرماندار اصفهان، زیار، براآن جنوبی، ملاقات مردمی

ملاقات مردمی این هفته فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان اصفهان با اهالی شهر زیار و روستاهای براآن جنوبی در دبیرستان بانو مجتهده امین واقع در شهر زیار برگزار می گردد.

۱۶ آبان ۱۴۰۱